Visualisering

Tankens skabende kraft

HELSE
Visualisering er udnyttelse af forestillingsevnens skabende kraft. Begrebet visualisering dækker her over flere forskellige behandlings-former. Det kan foregå som en guidet meditativ rejse i tid og rum, eller som en rejse ind i kroppen på opdagelse.

Meningen er, at du skal blive bevidst om dine evner og dine mål, så det bliver lettere at gå målrettet efter dem. Gamle adfærdsmønstre kan på denne måde blive skrottet, og nye kan blive indkodet i underbevidstheden.

VELVÆRE