GDPR

Persondatabeskyttelsespolitik

OPBEVARING AF PERSONDATA

25. maj 2018 trådte EU’s nye regler om persondatabeskyttelse kaldet GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Dette betyder at alle virksomheder, der opbevarer persondata, skal have en synlig politik på området, og at denne skal være let tilgængelig for alle.

Helse & Velvære er en personligt ejet virksomhed uden ansatte. Det er derfor kun mig som ejer og terapeut, der behandler og kommer i kontakt med dine personlige oplysninger. Ingen andre har adgang til dine personlige oplysninger.

Alle klienter bliver i forbindelse med deres første besøg registreret med navn og telefonnummer. Dette sker ved, at du udfylder og underskriver en klient-samtykkeerklæring, hvor du samtidig giver mig bemyndigelse til efter behov at føre journal over behandlingsforløbet. Årsagen til, at jeg har brug for at have dit telefonnummer registreret, er, at jeg f.eks. kan have brug for at komme i kontakt med dig forud for en behandling, hvis noget uforudset skulle opstå, som f.eks. akut opstået sygdom og lignende.

For at kunne yde dig den bedst mulige behandling indeholder klient-samtykkeerklæringen desuden et par spørgsmål omkring dit helbred samt evt. medicinering. Du vil i forbindelse med udfyldelse af klient-samtykkeerklæringen kun blive bedt om at besvare de spørgsmål, der er relevante for den behandlingsform, du har valgt.

Du har til enhver tid ret til at få udleveret en kopi, af det jeg har noteret om dit behandlingsforløb i min journalføring.

Du har desuden til enhver tid ret til at trække dit klient-samtykke tilbage, hvorefter jeg har pligt til at slette og destruere alt, hvad jeg har noteret om dig og dit behandlingsforløb.

Journaler og klient-samtykkeerklæringer bliver automatisk slettet 3 år efter sidste besøg.

Hvis du skulle have spørgsmål omkring min håndtering af dine personlige data samt journalføring, så er du hjerteligt velkommen til at kontakte mig.

Lars Henrik Olsen
Mobil: +45 28 59 84 27
Mail: info@helseogvelvaere.dk

JOURNALFØRING

I forbindelse med dit første besøg udfylder og underskriver du en klient-samtykkeerklæring, hvor du giver mig bemyndigelse til efter behov at føre journal over dit behandlingsforløb. Klient-samtykkeerklæringen er et fysisk dokument, og det er det eneste sted, hvor dit navn og telefonnummer er registreret. Klient-samtykkeerklæringen indeholder desuden en bogstavkode, som jeg bruger til at identificere din journal med.

Journalerne indeholder ikke navne eller anden personlig information, som vil kunne bruges til at identificere dig som klient.

I forbindelse med terapeutiske behandlinger fører jeg en kortfattet journal, som indeholder en beskrivelse af problemet, som er årsag til behandlingen (ikke-medicinsk diagnose). Derudover indeholder journalen en beskrivelse af, hvilken behandling, der er udført, samt hvad der evt. er kommet frem under behandlingen, som kan være relevant at huske, hvis det er et behandlingsforløb. Ved behandlingsforløb vil jeg desuden ved næste besøg notere, hvad der har været af reaktioner på den foregående behandling.

Du har til enhver tid ret til at få udleveret en kopi, af det jeg har noteret om dit behandlingsforløb i min journalføring.

I forbindelse med rene velværebehandlinger fører jeg ikke journal.

Som terapeut har jeg naturligvis tavshedspligt, og alt, som kommer frem i forbindelse med en behandling, forbliver mellem os og kommer ikke videre.

Klient-samtykkeerklæringerne opbevares i et aflåst skab i et aflåst rum. Journalerne bliver opbevaret i Terapeutbooking.dk’s godkendte og sikre online journalsystem, som er sikret med adgangskode, sådan som loven foreskriver. Det er kun mig som terapeut, der har kendskab til adgangskode og journaler.

Journaler og klient-samtykkeerklæringer bliver automatisk slettet 3 år efter sidste besøg.

Hvis du skulle have spørgsmål omkring min håndtering af dine personlige data samt journalføring, så er du hjerteligt velkommen til at kontakte mig.

Lars Henrik Olsen
Mobil: +45 28 59 84 27
Mail: info@helseogvelvaere.dk